07

Haziran
SAMSUNSPOR GENEL KURUL İLANI

Samsunspor Kulübü Derneği olağan genel kurulu
aşağıdaki gündem ile 22 Haziran 2019 Cumartesi
günü saat 14.00’te Büyükşehir Belediyesi
Çok Amaçlı Ömer Halisdemir Salonu’nda,
çoğunluk sağlanamaması halinde 29 Haziran 2019
Cumartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluğa
bakılmaksızın gerçekleştirilecektir.
TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Açılış, Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2- Divan Heyeti’nin Oluşturulması ve Tutanaklara İmza
Yetkisinin Verilmesi
3- Yönetim Kurulu Başkanı’nın Sunumu
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun Okunması
5- Kesin Hesap ve 2019-2020 Tahmini Bütçe Raporu’nun
Okunması
6- Denetleme Kurulu Raporu’nun Okunması
7- Raporların Ayrı Ayrı Müzakeresi ve İbrası
8- Tüzük Maddesinde Değişiklik ve İlaveler Yapılmasına
Dair Tekliflerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması
9- Dernek Organlarının Seçimi
10- Dilek ve Temenniler
11- Kapanış

Üyelerimize ilanen duyurulur!

PUAN DURUMU
ANTRENMAN VE MAÇ TAKVİMİ

HABERLER

SPONSORLARIMIZ

YILPORT HOLDİNG MACRON MEDİCAL PARK KİĞILI SAMULAŞ VİTAMAKS