11

Haziran
SAMSUNSPOR KULÜBÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Derneğimizin 20 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar                    (Karar No : 2021/9) gereği Türk Medeni Kanunu ile Tüzüğümüzün 14. Mad. gereğince kulübümüzün “OLAĞAN SEÇİM GENEL GENEL KURUL” toplantısı yasal koşullar çerçevesinde yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla 18 Haziran 2021 Cuma günü saat 15.00’de Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 25 Haziran 2021 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla

                                                                                   SAMSUNSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ

                                                                                               YÖNETİM KURULU  

 

GÜNDEM                                                    :

1.Açılış, Yoklama

2.Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması

3.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması

5.Kesin Hesap ve 2021-2022 Tahmini Bütçe Raporunun Okunması

6.Denetleme Kurulu Raporunun Okunması

7.Raporların Ayrı Ayrı Müzakeresi ve İbrası

8.Tüzük Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Teklif ve Önerilerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması

9.Dernek Organlarının Seçimi

10 Dilek ve Temenniler

11.Kapanış

PUAN DURUMU
ANTRENMAN VE MAÇ TAKVİMİ

HABERLER

SPONSORLARIMIZ

YILPORT HOLDİNG MACRON Sampa Oley.com MEDİCAL PARK Liv Hospital Akdağ Uğur Okulları American Life