22

Mayıs
SAMSUNSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Samsunspor Kulübü Derneği olağan genel kurulu aşağıdaki gündem ile 10 Haziran 2023 Cumartesi günü saat: 14.00’de Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Ömer Halisdemir Salonu’nda çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 17 Haziran 2023 Cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılacaktır.
Üyelerimize duyurulur.
 
Saygılarımızla
 
SAMSUNSPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU  
 
GÜNDEM :
1.Açılış, Yoklama
2.Genel Kurul Başkanlık Divanının Oluşturulması
3.Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması İçin Divan Heyetine Yetki Verilmesi
4.2021-2022-01/01-31/05/2023 Dönemlerine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Denetim Kurulu Raporunun Ve Kesinleşen Tabloların , Denetim Kurulu Raporunun Okunması Müzakeresi
5-Yönetim, Denetim Kurullarının Ve Finansal Tabloların Ayrı Ayrı İbrasının Genel Kurul Onayına Sunulması
6.2023-2024 Tahmini Bütçe Raporlarının Okunması ,Bütçelerin Uygulanması İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesi Ve Bütçe Raporlarının Ayrı Ayrı Görüşülerek, Genel Kurulun Oylarına Sunulması
7--Yönetim ,Denetim Kurulu Üyeleri İle Divan Kurulu , Sicil Kurulu Ve Disiplin Kurulu   Üyelerinin Seçimi
8-Dernek Tüzüğünün , 7405 Sayılı Kanun Kapsamında Değişikliğinin Görüşülmesi Ve Onaylanması 
9-7405 Sayılı Kanunun 20. Maddesi Ve Geçici  2. Maddesine Göre Yönetim Kuruluna Borçlanma Ve Gelir  İle Alacaklarını Devretme Yetkisi Verilmesinin Görüşülmesi, Onaylanması
10-Spor Okulları ,Seminerler ile Her Türlü Spor Faaliyetlerine Katılacak Olan Kişilerden Alınacak Ücret Ve Kayıt Kabul Şartlarını Belirleme konularında Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesini Görüşülmesi Ve Onaylanması
11-Kulüp Bünyesinde Spor Dallarının Kurulmasına Veya Bunların Kapatılmasına Karar Vermek Yada Bu Kararların Alınması İçin Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesinin Görüşülmesi Ve Onaylanması
12-Kulübün Kullanma Hakkına Sahip Olduğu Taşınmazların Üçüncü Kişilere Kiraya Verilmesi, Tahsisi, Bu Taşınmazlarla İlgili İşletme Ve Ortaklık Sözleşmesi Yapılması, Bu Taşınmaz Malların Üzerindeki Aynı Veya Şahsi Haklar Ve Mükellefiyetlerin Tesisi Konusunda Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesinin Görüşülmesi Ve Onaylanması
13-Kulüp Amacına Uygun Tesisler Kurmak İçin Yönetim Kuruluna  İzin Verilmesinin Görüşülmesi Onaylanması
14-Kulübün Üst Kuruluşlara Üye Olması Veya Üyelikten Ayrılması Hakkında Karar Vermek Ve Bu Konudaki İş Ve İşlemleri Gerçekleştirmek Üzere Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesinin Görüşülmesi Ve Onaylanması
15-Dilek Temenniler
16-Kapanış

PUAN DURUMU
ANTRENMAN VE MAÇ TAKVİMİ

HABERLER

SPONSORLARIMIZ

YILPORT HOLDİNG DIADORA Trend Makina MEDİCAL PARK Liv Hospital Akdağ Uğur Okulları American Life Uslu Demir Çelik